Archives

Home Posts tagged "trưởng phòng"
Tuyển dụng

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂY SƠN TUYỂN DỤNG

tuyển dụng etc

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂY SƠN TUYỂN DỤNG Vị trí: Trưởng Phòng Kinh Doanh, Nhân viên kinh doanh Khu [...]

Tuyển dụng

𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐃𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐓𝐀̂𝐘 𝐒𝐎̛𝐍 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 𝐊𝐈𝐍𝐇 𝐃𝐎𝐀𝐍𝐇 (𝐒𝐀𝐋𝐄 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐆𝐄𝐑)

Sale Manager

𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐃𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐓𝐀̂𝐘 𝐒𝐎̛𝐍 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 𝐊𝐈𝐍𝐇 [...]