Viêm âm đạo thường do nhiều tác nhân gây ra, có triệu chứng điển hình, có thể tự nhận biết [...]