Archives

Home Posts tagged "nysiod m"
Tin tức

𝐓𝐀̂𝐘 𝐒𝐎̛𝐍 𝐏𝐇𝐀𝐑𝐌𝐀 𝐇𝐎̂̃ 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐓𝐇𝐔𝐎̂́𝐂 𝐌𝐔̀𝐀 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 𝐁𝐄̣̂𝐍𝐇

Trước tình hình dịch Covid 19 đang có những chuyển biến phức tạp, công việc kinh doanh của nhà thuốc bị ảnh hưởng. Hiểu được sự khó khăn của các đơn vị ngành dược nói chung và nhà thuốc nói riêng, Tây Sơn Pharma tiến hành hỗ trợ nhà thuốc với 3 CÓ:

Trước tình hình dịch Covid 19 đang có những chuyển biến phức tạp, công việc kinh doanh của nhà thuốc [...]

Tin tức

𝐓𝐀̂𝐘 𝐒𝐎̛𝐍 𝐏𝐇𝐀𝐑𝐌𝐀 𝐇𝐎̂̃ 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐓𝐇𝐔𝐎̂́𝐂 𝐌𝐔̀𝐀 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 𝐁𝐄̣̂𝐍𝐇

hỗ trợ nhà thuốc

𝐓𝐀̂𝐘 𝐒𝐎̛𝐍 𝐏𝐇𝐀𝐑𝐌𝐀 𝐇𝐎̂̃ 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐓𝐇𝐔𝐎̂́𝐂 𝐌𝐔̀𝐀 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 𝐁𝐄̣̂𝐍𝐇 Trước tình hình [...]